Home Site Map
       
       
       
       
       
       
         
         
     
  Religious and Cultural Sub-Committee Members 2015 - 2016  
 

Advisor

Mr. Kusumsiri Balapatabendi

Advisor

Mr. Sarath Nanayakkara

Advisor

Dr. Buddadasa Kaluarachchi

President

Mr. Ajith Shantha Kumara

Secretary

Mr. Ranjth Jayasuriya

Treasurer

Mr. Muditha Amarasinghe

Organizer

Mr. Pubudu Chandika

 

Mr. Janaka Amarasinghe

 

Mr. Kamalanath Dissayanake

 

Mr. Kithsiri Dissanayake

 

Mr. Ranjith Jayasooriya

 

Mr. Jaliya Jayantha

 

Mr. Ruwan Kumara Liyanagamage

 

Mr. Winee Liyanage

 

Mr. Piumal Mohottala

 

Mr. K.M. Nandasena

 

Mr. Amara Nanayakkara

 

Mr. Visiththa Rangana

 

Mr. Nishan Inoka Thilakawardene

 

Mr. Samantha Vithanage

 

Mr. Ranjith Weerasinghe